חזרה לעבודות 2023
 • 1
  "חתום גוף", מראה הצבה
  "חתום גוף", מראה הצבה
 • 2
 • 3
 • 4
  "עד שיתקררו המים", עץ ולבד, 4.50X50 ס"מ
  "עד שיתקררו המים", עץ ולבד, 4.50X50 ס"מ
 • 5
  עד שיתקררו המים, עץ ולבד, 4.5X50 ס"מ
  עד שיתקררו המים, עץ ולבד, 4.5X50 ס"מ
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
  מראה חלל עם העבודות "מבנה" והעבודה "מקור העולם"
  מראה חלל עם העבודות "מבנה" והעבודה "מקור העולם"
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
  "מקור העולם" מתוך הקבוצה צווארונים מפורקים.
  "מקור העולם" מתוך הקבוצה צווארונים מפורקים.
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20