חזרה לעבודות 2023
 • 1
  "חתום גוף", מראה הצבה
  "חתום גוף", מראה הצבה
 • 2
  מראה הצבה
  מראה הצבה
 • 3
  "חתום גוף", מראה חלל
  "חתום גוף", מראה חלל
 • 4
  "עד שיתקררו המים", מראה הצבה, עץ ולבד, 4.50X50 ס"מ
  "עד שיתקררו המים", מראה הצבה, עץ ולבד, 4.50X50 ס"מ
 • 5
  עד שיתקררו המים, עץ ולבד, 4.5X50 ס"מ
  עד שיתקררו המים, עץ ולבד, 4.5X50 ס"מ
 • 6
  עד שיתקררו המים פרט.
  עד שיתקררו המים פרט.
 • 7
 • 8
  מבנה , מראה חלל
  מבנה , מראה חלל
 • 9
  מבנה , מראה חלל
  מבנה , מראה חלל
 • 10
  מראה חלל עם "מבנה"
  מראה חלל עם "מבנה"
 • 11
  מראה חלל עם העבודות "מבנה" ו"מקור העולם"
  מראה חלל עם העבודות "מבנה" ו"מקור העולם"
 • 12
  מראה חלל עם העבודות "מבנה" והעבודה "מקור העולם"
  מראה חלל עם העבודות "מבנה" והעבודה "מקור העולם"
 • 13
  מראה הצבה עם מבנה ו"מקור העולם"
  מראה הצבה עם מבנה ו"מקור העולם"
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
  "מקור העולם" מתוך הקבוצה צווארונים מפורקים.
  "מקור העולם" מתוך הקבוצה צווארונים מפורקים.
 • 18
 • 19
 • 20
  ללא כותרת , פרט
  ללא כותרת , פרט
 • 21