חזרה לעבודות 2011-15
 • 1
  ללא כותרת, 2011, טכניקה מעורבת על עץ, 36*22 ס''מ
  ללא כותרת, 2011, טכניקה מעורבת על עץ, 36*22 ס''מ
 • 2
  ללא כותרת, 2011, טכניקה מעורבת על עץ, 33*21 ס''מ
  ללא כותרת, 2011, טכניקה מעורבת על עץ, 33*21 ס''מ
 • 3
  ללא כותרת, 2011, טכניקה מעורבת על עץ, 36*22 ס''מ
  ללא כותרת, 2011, טכניקה מעורבת על עץ, 36*22 ס''מ
 • 4
  ללא כותרת, 2011, טריפטיך, טכניקה מעורבת על עץ, 41*23 ס''מ
  ללא כותרת, 2011, טריפטיך, טכניקה מעורבת על עץ, 41*23 ס''מ
 • 5
  ללא כותרת, 2011, טכניקה מעורבת על עץ, 36*22 ס''מ
  ללא כותרת, 2011, טכניקה מעורבת על עץ, 36*22 ס''מ
 • 6
  ללא כותרת, 2011, טכניקה מעורבת על עץ, 17*31 ס''מ
  ללא כותרת, 2011, טכניקה מעורבת על עץ, 17*31 ס''מ
 • 7
  ללא כותרת, 2011, טכניקה מעורבת על עץ, 17*31 ס''מ
  ללא כותרת, 2011, טכניקה מעורבת על עץ, 17*31 ס''מ
 • 8
  ללא כותרת, 2011, טכניקה מעורבת על עץ, 17*31 ס''מ
  ללא כותרת, 2011, טכניקה מעורבת על עץ, 17*31 ס''מ
 • 9
  ללא כותרת, מדיה מעורבת על עץ, 31*17 ס''מ
  ללא כותרת, מדיה מעורבת על עץ, 31*17 ס''מ
 • 10
  ללא כותרת, מדיה מעורבת על עץ, 31*17 ס''מ
  ללא כותרת, מדיה מעורבת על עץ, 31*17 ס''מ
 • 11
  ללא כותרת, 2011, טכניקה מעורבת על עץ, 17*31 ס''מ
  ללא כותרת, 2011, טכניקה מעורבת על עץ, 17*31 ס''מ
 • 12
  ללא כותרת, 2011, טכניקה מעורבת על עץ, 17*31 ס''מ
  ללא כותרת, 2011, טכניקה מעורבת על עץ, 17*31 ס''מ
 • 13
  ג'ט לג, 2011, טכניקה מעורבת על עץ, 36*22 ס''מ
  ג'ט לג, 2011, טכניקה מעורבת על עץ, 36*22 ס''מ
 • 14
  ללא כותרת, 2011, טכניקה מעורבת על עץ, 17*31 ס''מ
  ללא כותרת, 2011, טכניקה מעורבת על עץ, 17*31 ס''מ
 • 15
  ללא כותרת,2011, טכניקה מעורבת על עץ, 18*31 ס''מ
  ללא כותרת,2011, טכניקה מעורבת על עץ, 18*31 ס''מ
 • 16
 • 17
  ללא כותרת, 2011, טכניקה מעורבת על עץ, 34*25 ס''מ
  ללא כותרת, 2011, טכניקה מעורבת על עץ, 34*25 ס''מ
 • 18
  ללא כותרת, 2011, טכניקה מעורבת על עץ, 17*31 ס''מ
  ללא כותרת, 2011, טכניקה מעורבת על עץ, 17*31 ס''מ
 • 19
  ללא כותרת, מדיה מעורבת על עץ, 23*34 ס''מ
  ללא כותרת, מדיה מעורבת על עץ, 23*34 ס''מ
 • 20
  ללא כותרת, מדיה מעורבת על עץ, 23*34 ס''מ
  ללא כותרת, מדיה מעורבת על עץ, 23*34 ס''מ
 • 21
  ללא כותרת, 2011, טכניקה מעורבת על עץ, 34*25 ס''מ
  ללא כותרת, 2011, טכניקה מעורבת על עץ, 34*25 ס''מ
 • 22
  רישום הכנה
  רישום הכנה
 • 23
  רישום הכנה
  רישום הכנה
 • 24
  רישום הכנה
  רישום הכנה
 • 25
  ללא כותרת, 2011, טכניקה מעורבת על עץ, 15 *37 ס''מ
  ללא כותרת, 2011, טכניקה מעורבת על עץ, 15 *37 ס''מ
 • 26
  גשר,שמן על בד,15*25 ס''מ
  גשר,שמן על בד,15*25 ס''מ
 • 27
  גשר,שמן על בד,15*25 ס''מ
  גשר,שמן על בד,15*25 ס''מ
 • 28
  ללא כותרת, שמן על עץ, 60*80 ס''מ
  ללא כותרת, שמן על עץ, 60*80 ס''מ
 • 29
  ללא כותרת שמן על בד,40*50 במ
  ללא כותרת שמן על בד,40*50 במ
 • 30
  גשר,שמן על בד,15*25 ס''מ
  גשר,שמן על בד,15*25 ס''מ