חזרה לעבודות 2011-15
חלל תערוכה Hypermetropia
לגלריית העבודות
 • 1
  היפרמטרופיה מראה חלל
  היפרמטרופיה מראה חלל
 • 2
 • 3
  היפרמטרופיה מראה חלל
  היפרמטרופיה מראה חלל
 • 4
  היפרמטרופיה מראה חלל
  היפרמטרופיה מראה חלל
 • 5
 • 6
  היפרמטרופיה מראה חלל
  היפרמטרופיה מראה חלל
 • 7
  היפרמטרופיה מראה חלל
  היפרמטרופיה מראה חלל
 • 8
  היפרמטרופיה מראה חלל
  היפרמטרופיה מראה חלל