חזרה לעבודות 2016-19
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
  טורפים, דיפטיך, שמן על בד, 2014
  טורפים, דיפטיך, שמן על בד, 2014
 • 5
 • 6
 • 7
  להכניס את הצל ש העץ הביתה , מדיה מעורבת על פרגמנט
  להכניס את הצל ש העץ הביתה , מדיה מעורבת על פרגמנט
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
  ללא כותרת, טכניקה מעורבת על ניר פרגמנט, 2015
  ללא כותרת, טכניקה מעורבת על ניר פרגמנט, 2015
 • 12
 • 13
 • 14
  לגדל את העץ בבית, תפירה על מחברת, 2015
  לגדל את העץ בבית, תפירה על מחברת, 2015
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
  שיכון רכבת, תפירת מכונה על מחברות ,2015
  שיכון רכבת, תפירת מכונה על מחברות ,2015
 • 19
  שיכון רכבת, תפירת מכונה על מחברות ,2015
  שיכון רכבת, תפירת מכונה על מחברות ,2015
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
  ללא כותרת טכניקה מעורבת 30X40 ס"מ כל אחד
  ללא כותרת טכניקה מעורבת 30X40 ס"מ כל אחד
 • 25
  ללא כותרת , צגיה מעורבת על פרגמנט 30X40 ס"מ
  ללא כותרת , צגיה מעורבת על פרגמנט 30X40 ס"מ
 • 26
  ללא כותרת, טכניקה מעורבת 30X40 ס"מ
  ללא כותרת, טכניקה מעורבת 30X40 ס"מ
 • 27
 • 28
 • 29