חזרה לעבודות 2016-19
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
  טורפים, דיפטיך, שמן על בד, 2014
  טורפים, דיפטיך, שמן על בד, 2014
 • 8
  לגדל את העץ בבית, תפירה על מחברת, 2015
  לגדל את העץ בבית, תפירה על מחברת, 2015
 • 9
 • 10
 • 11
  שיכון רכבת, תפירת מכונה על מחברות ,2015
  שיכון רכבת, תפירת מכונה על מחברות ,2015
 • 12
  שיכון רכבת, תפירת מכונה על מחברות ,2015
  שיכון רכבת, תפירת מכונה על מחברות ,2015
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
  ללא כותרת, טכניקה מעורבת על ניר פרגמנט, 2015
  ללא כותרת, טכניקה מעורבת על ניר פרגמנט, 2015
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21