חזרה לעבודות 1990-2000
1997 הצילומים
חלל התצוגה
  • 1
    גופיה, צילום, 50*70 ס''מ
    גופיה, צילום, 50*70 ס''מ
  • 2
    גופיה, צילום, 50*70 ס''מ
    גופיה, צילום, 50*70 ס''מ
  • 3
    גופיה, צילום, 50*70 ס''מ
    גופיה, צילום, 50*70 ס''מ
  • 4
    גופיה, צילום, 50*70 ס''מ
    גופיה, צילום, 50*70 ס''מ
  • 5
  • 6
  • 7
    גופיה, צילום, 50*70 ס''מ
    גופיה, צילום, 50*70 ס''מ
  • 8
  • 9
  • 10
    גופיה כתומה, צילום, 50*70 ס''מ
    גופיה כתומה, צילום, 50*70 ס''מ
  • 11
    גופיה, שמן על בד 100*170 ס''מ
    גופיה, שמן על בד 100*170 ס''מ
  • 12
    גופיה, שמן על בד 100*170 ס''מ
    גופיה, שמן על בד 100*170 ס''מ
  • 13
    Tea Shirt, 1997, photograph, 50*70 cm
    Tea Shirt, 1997, photograph, 50*70 cm
  • 14
    גופיה, שמן על בד 100*170 ס''מ
    גופיה, שמן על בד 100*170 ס''מ
  • 15
    חיוך, שמן על בד 100*170 ס''מ
    חיוך, שמן על בד 100*170 ס''מ
  • 16
    חיוך, שמן על בד 100*170 ס''מ
    חיוך, שמן על בד 100*170 ס''מ