חזרה לעבודות 1990-2000
 • 1
  ללא כותרת, שמן על בד,130*200 ס''מ
  ללא כותרת, שמן על בד,130*200 ס''מ
 • 2
 • 3
  ללא כותרת, שמן על בד,140*200 ס''מ
  ללא כותרת, שמן על בד,140*200 ס''מ
 • 4
  ללא כותרת, שמן על בד,160*180 ס''מ
  ללא כותרת, שמן על בד,160*180 ס''מ
 • 5
 • 6
  ללא כותרת, שמן על בד,130*160 ס''מ
  ללא כותרת, שמן על בד,130*160 ס''מ
 • 7
 • 8
  ללא כותרת, שמן על בד,130*200 ס''מ
  ללא כותרת, שמן על בד,130*200 ס''מ
 • 9
 • 10
  ללא כותרת, שמן על בד,140*180 ס''מ
  ללא כותרת, שמן על בד,140*180 ס''מ
 • 11
 • 12
  ללא כותרת, שמן על בד,190*200 ס''מ
  ללא כותרת, שמן על בד,190*200 ס''מ
 • 13