חזרה לעבודות 2019-20
2020 -יומן קורונה, חצר אחורית
 • 1
  שמים, גואש על בד 20-30 ס"מ 2020
  שמים, גואש על בד 20-30 ס"מ 2020
 • 2
 • 3
  בונסאי, גואש על קנבס,20X30, 2020
  בונסאי, גואש על קנבס,20X30, 2020
 • 4
 • 5
 • 6
  ללא כותרת, רישום, 20X30, 2020
  ללא כותרת, רישום, 20X30, 2020
 • 7
  שמים, גואש על בד 30-30 ס"מ 2020
  שמים, גואש על בד 30-30 ס"מ 2020
 • 8
  חצר אחורית, רישם על עץ, 30X20,2020
  חצר אחורית, רישם על עץ, 30X20,2020
 • 9
 • 10
  חצר אחורית ,רישום, 30-30- 2020
  חצר אחורית ,רישום, 30-30- 2020
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
  ללא כותרת רישום וציור על מעטפה מרופדת, 15X20 ,2020
  ללא כותרת רישום וציור על מעטפה מרופדת, 15X20 ,2020
 • 19
  ללא כותרת רישום על מעטפ מרופדת, 15X20, 2020
  ללא כותרת רישום על מעטפ מרופדת, 15X20, 2020
 • 20
  עציץ, מדיה מעורבת על מעטפה מרופדת, 15X20, 2020
  עציץ, מדיה מעורבת על מעטפה מרופדת, 15X20, 2020
 • 21