חזרה לעבודות 2017-18
2017 - הכוון מזרח-לחם בגד קורת גג