חזרה לעבודות 2017-18
2018- טקסטיל פיל -גלריה שרה ארמן