חזרה לעבודות 2016-19
2019 - רזידנסי כליל
 • 1
 • 2
  2019 - כליל גואש
  2019 - כליל גואש
 • 3
 • 4
  2019 - כליל גואש
  2019 - כליל גואש
 • 5
  2019 - כליל גואש
  2019 - כליל גואש
 • 6
  2019 - כליל גואש
  2019 - כליל גואש
 • 7
  2019 - כליל גואש
  2019 - כליל גואש
 • 8
  2019 - ירקון גואש
  2019 - ירקון גואש
 • 9
  2019 - ירקון גואש
  2019 - ירקון גואש
 • 10
  2019 - ירקון פחם על ניר
  2019 - ירקון פחם על ניר
 • 11
  2020 - טוסקאנה גואש
  2020 - טוסקאנה גואש
 • 12
  2020 - טוסקאנה גואש
  2020 - טוסקאנה גואש
 • 13
  2019 ירקון גואש
  2019 ירקון גואש
 • 14
  2019- פרובאנס גואש
  2019- פרובאנס גואש