חזרה לעבודות 2016-19
2020- סלון חורף
 • 1
  ללא כותרת , עבודה דיגיטאלית על פרגמנט, 90-90, 2018
  ללא כותרת , עבודה דיגיטאלית על פרגמנט, 90-90, 2018
 • 2
  ללא כותרת , שמן על פרגמנט, 30-40,2016
  ללא כותרת , שמן על פרגמנט, 30-40,2016
 • 3
  בית אוהל, שמן על הדפסה דיגיטאלית, 140-90 2020
  בית אוהל, שמן על הדפסה דיגיטאלית, 140-90 2020
 • 4
  ללא כותרת, שמן על פרגמנט, 30-40, 2016
  ללא כותרת, שמן על פרגמנט, 30-40, 2016
 • 5