חזרה לעבודות 2000-10
2008 קופסאות חושך
חלל התצוגה
 • 1
  קופסת חושך מס 14, שמן על בד,27*30 ס''מ
  קופסת חושך מס 14, שמן על בד,27*30 ס''מ
 • 2
  קופסת חושך מס 8 , שמן על בד,27*30 ס''מ
  קופסת חושך מס 8 , שמן על בד,27*30 ס''מ
 • 3
  קופסת חושך מס 6, שמן על בד,27*30 ס''מ
  קופסת חושך מס 6, שמן על בד,27*30 ס''מ
 • 4
  קופסת חושך מס 12 , שמן על בד,27*30 ס''מ
  קופסת חושך מס 12 , שמן על בד,27*30 ס''מ
 • 5
  קופסת חושך מס 19, שמן על בד,27*30 ס''מ
  קופסת חושך מס 19, שמן על בד,27*30 ס''מ
 • 6
  קופסת חושך מס 4 , שמן על בד,27*30 ס''מ
  קופסת חושך מס 4 , שמן על בד,27*30 ס''מ
 • 7
  קופסת חושך מס 5, שמן על בד,27*30 ס''מ
  קופסת חושך מס 5, שמן על בד,27*30 ס''מ
 • 8
  קופסת חושך מס 2, שמן על בד,27*30 ס''מ
  קופסת חושך מס 2, שמן על בד,27*30 ס''מ
 • 9
  קופסת חושך מס 9, שמן על בד,27*30 ס''מ
  קופסת חושך מס 9, שמן על בד,27*30 ס''מ
 • 10
  קופסת חושך מס 23 שמן על בד,27*30 ס''מ
  קופסת חושך מס 23 שמן על בד,27*30 ס''מ
 • 11
  קופסת חושך מס 10, שמן על בד,27*30 ס''מ
  קופסת חושך מס 10, שמן על בד,27*30 ס''מ
 • 12
  קופסת חושך מס1, שמן על בד,27*30 ס''מ
  קופסת חושך מס1, שמן על בד,27*30 ס''מ
 • 13
  קופסת חושך מס 18 , שמן על בד,27*30 ס''מ
  קופסת חושך מס 18 , שמן על בד,27*30 ס''מ
 • 14
  קופסת חושך מס 22 שמן על בד,27*30 ס''מ
  קופסת חושך מס 22 שמן על בד,27*30 ס''מ
 • 15
  קופסת חושך מס 24 שמן על בד,27*30 ס''מ
  קופסת חושך מס 24 שמן על בד,27*30 ס''מ
 • 16
  קופסת חושך מס 3 , שמן על בד,27*30 ס''מ
  קופסת חושך מס 3 , שמן על בד,27*30 ס''מ
 • 17
  קופסת חושך מס 20, שמן על בד,27*30 ס''מ
  קופסת חושך מס 20, שמן על בד,27*30 ס''מ
 • 18
  קופסת חושך מס 16מן על בד,27*30 ס''מ
  קופסת חושך מס 16מן על בד,27*30 ס''מ
 • 19
  קופסת חושך מס 15 , שמן על בד,27*30 ס''מ
  קופסת חושך מס 15 , שמן על בד,27*30 ס''מ
 • 20
  קופסת חושך מס 21שמן על בד,27*30 ס''מ
  קופסת חושך מס 21שמן על בד,27*30 ס''מ
 • 21
  קופסת חושך מס 17, שמן על בד,27*30 ס''מ
  קופסת חושך מס 17, שמן על בד,27*30 ס''מ
 • 22
  קופסת חושך מס 11, שמן על בד,27*30 ס''מ
  קופסת חושך מס 11, שמן על בד,27*30 ס''מ
 • 23
  קופסת חושך מס 13, שמן על בד,27*30 ס''מ
  קופסת חושך מס 13, שמן על בד,27*30 ס''מ
 • 24
  קופסת חושך מס 7 שמן על בד,27*30 ס''מ
  קופסת חושך מס 7 שמן על בד,27*30 ס''מ