חזרה לעבודות 2000-10
 • 1
  דב הוז 35,תפירה על בד,120*200 ס''מ.
  דב הוז 35,תפירה על בד,120*200 ס''מ.
 • 2
 • 3
  דומינו זקנים, צילום מטופל,25*40 ס''מ
  דומינו זקנים, צילום מטופל,25*40 ס''מ
 • 4
  איש נוהג את אביו, תפירה על צילום, 40*50 ס''מ
  איש נוהג את אביו, תפירה על צילום, 40*50 ס''מ
 • 5
  רקמה מאחור, 25*12 ס''מ
  רקמה מאחור, 25*12 ס''מ
 • 6
  דומינו זקנים, צילום מטופל,25*40 ס''מ
  דומינו זקנים, צילום מטופל,25*40 ס''מ
 • 7
  דומינו זקנים, צילום מטופל,25*40 ס''מ
  דומינו זקנים, צילום מטופל,25*40 ס''מ
 • 8
  דומינו זקנים, צילום מטופל,25*40 ס''מ
  דומינו זקנים, צילום מטופל,25*40 ס''מ
 • 9
  דומינו זקנה , צילום מטופל, 25*40 ס''מ
  דומינו זקנה , צילום מטופל, 25*40 ס''מ