חזרה לעבודות 2000-10
2005 Public Space No Lord
חלל התצוגה
 • 1
  אף, מהסדרה , שערים, חרוזי גיהוץ, 15*30 ס''מ
  אף, מהסדרה , שערים, חרוזי גיהוץ, 15*30 ס''מ
 • 2
  אזן , פרט מהסדרה , שערים, חרוזי גיהוץ, 15*30 ס''מ
  אזן , פרט מהסדרה , שערים, חרוזי גיהוץ, 15*30 ס''מ
 • 3
  ואגינה , מהסדרה , שערים, חרוזי גיהוץ, 15*30 ס''מ
  ואגינה , מהסדרה , שערים, חרוזי גיהוץ, 15*30 ס''מ
 • 4
  עין, מהסדרה , שערים, חרוזי גיהוץ, 15*30 ס''מ
  עין, מהסדרה , שערים, חרוזי גיהוץ, 15*30 ס''מ
 • 5
  האישון אסור, שלט ציבורי, חרוזי גיהוץ, 30*15 ס''מ
  האישון אסור, שלט ציבורי, חרוזי גיהוץ, 30*15 ס''מ
 • 6
  אזן , מהסדרה , שערים, חרוזי גיהוץ, 15*30 ס''מ
  אזן , מהסדרה , שערים, חרוזי גיהוץ, 15*30 ס''מ
 • 7
  פה , מהסדרה , שערים, חרוזי גיהוץ, 15*30 ס''מ
  פה , מהסדרה , שערים, חרוזי גיהוץ, 15*30 ס''מ
 • 8
  ישבן , מהסדרה , שערים, חרוזי גיהוץ, 15*30 ס''מ
  ישבן , מהסדרה , שערים, חרוזי גיהוץ, 15*30 ס''מ
 • 9
  הפעלת טלפונים אסורה, שלט ציבורי, חרוזי גיהוץ,30*15 ס''מ
  הפעלת טלפונים אסורה, שלט ציבורי, חרוזי גיהוץ,30*15 ס''מ