חזרה לעבודות 2000-10
2004 כשתתעורר תתקשר אלי
חלל התצוגה
 • 1
  כשתתעורר, חרוזי גיהוץ,15*15 ס''מ.
  כשתתעורר, חרוזי גיהוץ,15*15 ס''מ.
 • 2
  תמונתך הולכת ומתגבשת, חרוזי גיהוץ,15*25 ס''מ
  תמונתך הולכת ומתגבשת, חרוזי גיהוץ,15*25 ס''מ
 • 3
  אבא כחיל נצור,חרוזי גיהוץ, 200*100.
  אבא כחיל נצור,חרוזי גיהוץ, 200*100.
 • 4
  דיוקן משפחתי, חרוזי גיהוץ, 30*30 ס''מ.
  דיוקן משפחתי, חרוזי גיהוץ, 30*30 ס''מ.
 • 5
  דיוקן עצמי,חרוזי גיהוץ,25*25 ס''מ.
  דיוקן עצמי,חרוזי גיהוץ,25*25 ס''מ.
 • 6
  רמזים,חרוזי גיהוץ,60*40 ס''מ.
  רמזים,חרוזי גיהוץ,60*40 ס''מ.
 • 7
  דיוקן משפחתי, פרט, 15*15 ס''מ.
  דיוקן משפחתי, פרט, 15*15 ס''מ.
 • 8
  דיוקן ילדות, חרוזי גיהוץ,100*120 ס''מ.
  דיוקן ילדות, חרוזי גיהוץ,100*120 ס''מ.
 • 9
  מלמדת עובדת וגרה,תפירה על מכנסים,30*70 ס''מ
  מלמדת עובדת וגרה,תפירה על מכנסים,30*70 ס''מ
 • 10
  פוטו רצח, חרוזי גיהוץ, 160*90 ס''מ.
  פוטו רצח, חרוזי גיהוץ, 160*90 ס''מ.
 • 11
  ונוססססס,תפירה על חולצת בטן,50*30ס''מ
  ונוססססס,תפירה על חולצת בטן,50*30ס''מ
 • 12
  בלחש, חרוי גיהוץ,30*30 ס''מ.
  בלחש, חרוי גיהוץ,30*30 ס''מ.
 • 13
  מאחורי ביתי, תפירה על חולצה גברית, 50*50 ס''מ
  מאחורי ביתי, תפירה על חולצה גברית, 50*50 ס''מ
 • 14
  דב הוז 35,תפירה על בד,120*200 ס''מ.
  דב הוז 35,תפירה על בד,120*200 ס''מ.
 • 15
  דב הז 35,פרט, תפירה על בד,120*200 ס''מ.
  דב הז 35,פרט, תפירה על בד,120*200 ס''מ.
 • 16
  שקרים לבנים,חרוזי גיהוץ,110*50 ס''מ.
  שקרים לבנים,חרוזי גיהוץ,110*50 ס''מ.
 • 17
  חלום, תפירה על צילום, 50*60 ס''מ
  חלום, תפירה על צילום, 50*60 ס''מ
 • 18
  איש נוהג את אביו, תפירה על מפת תחרה,100*100
  איש נוהג את אביו, תפירה על מפת תחרה,100*100
 • 19
 • 20
  שקרים לבנים, תפירה על צילום,30*45 ס''מ.
  שקרים לבנים, תפירה על צילום,30*45 ס''מ.
 • 21
  שקרים לבנים, חרוזי גיהוץ,30*30 ס''מ.
  שקרים לבנים, חרוזי גיהוץ,30*30 ס''מ.
 • 22
  נעל קטנה, חרוזי גיהוץ, 15*25 ס''צ.
  נעל קטנה, חרוזי גיהוץ, 15*25 ס''צ.
 • 23
 • 24
  Edit Undo,תפירה על ציפית,60* 40 ס''מ
  Edit Undo,תפירה על ציפית,60* 40 ס''מ
 • 25
  לאט ובשקט, תפירה על חולצה,50*30ס''מ.
  לאט ובשקט, תפירה על חולצה,50*30ס''מ.
 • 26
  רווח, תפירה על שעוונית,150*150
  רווח, תפירה על שעוונית,150*150
 • 27
  רווח, תפירה על שעוונית,150*150
  רווח, תפירה על שעוונית,150*150
 • 28
  ללא כותרת, חרוזי גיהוץ, 15*20 ס''מ.
  ללא כותרת, חרוזי גיהוץ, 15*20 ס''מ.
 • 29