חזרה לעבודות 1990-2000
1997 עדיין בגן עדן
 • 1
  מטרה, דיפטיך מהסדרה מלחמת הכפתורים, צילום מטופל 60- 110 ס''מ
  מטרה, דיפטיך מהסדרה מלחמת הכפתורים, צילום מטופל 60- 110 ס''מ
 • 2
  קקטוס, מהסדרה מלחמת הכפתורים, צילום מטופל, 80- 130 ס''מ
  קקטוס, מהסדרה מלחמת הכפתורים, צילום מטופל, 80- 130 ס''מ
 • 3
  מסדר זיהוי , מהסדרה מלחמת הכפתורים, צילום מטופל, 60-100 ס''מ
  מסדר זיהוי , מהסדרה מלחמת הכפתורים, צילום מטופל, 60-100 ס''מ
 • 4
  דיוקן עצמי עם כפתורים מהסדרה מלחמת הכפתורים, 90-60 ס''מ
  דיוקן עצמי עם כפתורים מהסדרה מלחמת הכפתורים, 90-60 ס''מ
 • 5
  דיוקן עצמי עם כפתורים מהסדרה מלחמת הכפתורים, 90-60 ס''מ
  דיוקן עצמי עם כפתורים מהסדרה מלחמת הכפתורים, 90-60 ס''מ
 • 6
  דיוקן עצמי עם כפתורים מהסדרה מלחמת הכפתורים, 90-60 ס''מ
  דיוקן עצמי עם כפתורים מהסדרה מלחמת הכפתורים, 90-60 ס''מ
 • 7
  דיוקן עצמי עם כפתורים מהסדרה מלחמת הכפתורים, 90-60 ס''מ
  דיוקן עצמי עם כפתורים מהסדרה מלחמת הכפתורים, 90-60 ס''מ
 • 8
  דיוקן עצמי עם כפתורים מהסדרה מלחמת הכפתורים, 90-60 ס''מ
  דיוקן עצמי עם כפתורים מהסדרה מלחמת הכפתורים, 90-60 ס''מ
 • 9
  דיוקן עצמי עם כפתורים מהסדרה מלחמת הכפתורים, 90-60 ס''מ
  דיוקן עצמי עם כפתורים מהסדרה מלחמת הכפתורים, 90-60 ס''מ