חזרה לעבודות 2015-16
 • 1
  טורפים, דיפטיך, שמן על בד, 2014
  טורפים, דיפטיך, שמן על בד, 2014
 • 2
  לגדל את העץ בבית, תפירה על מחברת, 2015
  לגדל את העץ בבית, תפירה על מחברת, 2015
 • 3
  ללא כותרת, טכניקה מעורבת על ניר פרגמנט, 2015
  ללא כותרת, טכניקה מעורבת על ניר פרגמנט, 2015
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
  שיכון רכבת, תפירת מכונה על מחברות ,2015
  שיכון רכבת, תפירת מכונה על מחברות ,2015
 • 18
  שיכון רכבת, תפירת מכונה על מחברות ,2015
  שיכון רכבת, תפירת מכונה על מחברות ,2015
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25