חזרה לעבודות 1990-2000
 • 1
  קערת פנתסילאה , שמן על בד, 70*70 ס''מ
  קערת פנתסילאה , שמן על בד, 70*70 ס''מ
 • 2
  קערת פנתסילאה , שמן על בד, 70*70 ס''מ
  קערת פנתסילאה , שמן על בד, 70*70 ס''מ
 • 3
  קערת פנתסילאה , שמן על בד, 70*70 ס''מ
  קערת פנתסילאה , שמן על בד, 70*70 ס''מ
 • 4
  קערת פנתסילאה , שמן על בד, 70*70 ס''מ
  קערת פנתסילאה , שמן על בד, 70*70 ס''מ
 • 5
  מבוך , שמן על בד, 70*70 ס''מ
  מבוך , שמן על בד, 70*70 ס''מ
 • 6
  לוח משחק, שמן על בד,70*70 ס''מ
  לוח משחק, שמן על בד,70*70 ס''מ
 • 7
  מבוך , שמן על בד, 70*70 ס''מ
  מבוך , שמן על בד, 70*70 ס''מ
 • 8
  מבוך , שמן על בד, 70*70 ס''מ
  מבוך , שמן על בד, 70*70 ס''מ
 • 9
  מבוך , שמן על בד, 70*70 ס''מ
  מבוך , שמן על בד, 70*70 ס''מ
 • 10
  עבודת גוף קטנה מס 1, שמן על בד, 40*50 ס''מ
  עבודת גוף קטנה מס 1, שמן על בד, 40*50 ס''מ
 • 11
  עבודת גוף קטנה מס 2, שמן על בד, 40*50 ס''מ
  עבודת גוף קטנה מס 2, שמן על בד, 40*50 ס''מ
 • 12
  עבודת גוף קטנה מס 3, שמן על בד, 40*50 ס''מ
  עבודת גוף קטנה מס 3, שמן על בד, 40*50 ס''מ
 • 13
  עבודת גוף קטנה מס 4, שמן על בד, 40*50 ס''מ
  עבודת גוף קטנה מס 4, שמן על בד, 40*50 ס''מ