חזרה לעבודות 2000-10
חלל תערוכה 2003 נטע זר
לגלריית העבודות