חזרה לעבודות 2000-10
חלל תערוכה 2002 רקמה מאחור
לגלריית העבודות