חזרה לעבודות 2000-10
חלל תערוכה 2002 אוטוביוגרפיה מטופלת
לגלריית העבודות